Podpora sportu pro děti a mládež na Frýdlantsku

04.06.2020

Kde sehnat peníze na opravu šaten, tělocvičny, pořízení sportovních pomůcek, či odměnu vedoucích sportovních kroužků? Jaké máme v této oblasti na Frýdlantsku potřeby? 

Dne 18.6. 2020 od 15:00 se uskuteční další setkání pracovní skupiny financování, kde budou představeny možnosti získání dotací na podporu sportu od Národní sportovní agentury. 

Zváni jsou zástupci sportovních kroužků, ředitelé, či zřizovatelé.

Lukáš janků, administrátor projektů pro školy, se kterým náš MAP spolupracuje v oblasti financování, představí podmínky čerpání dotací v oblasti sportu. A budeme diskutovat o Vašich zkušenostech a případných nejasnostech.

Zároveň bychom rádi shromáždili seznam potřeb v oblasti sportu na Frýdlantsku abychom, v případě, že se dozvíme o vyhlášení nějakého dotačního titulu, Vás mohli informovat. 

Podobně funguje tabulka investičních záměrů škol na Frýdlantsku.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte prostřednictvím online formuláře.

Více informací poskytne koordinátor MAP: 702 096 339