Pracovní skupina Čtení nás baví 18.2. od 14 hod

15.02.2019

Setkání proběhne v termínu 14-17 hodin odpoledne ve škole v Bělíkově ul. Ve skupině jsou volná místa. V případě zájmu pošlete jen krátké potvrzení na michaela.bartova@masif.cz

K obsahu setkání píše pan Hausenblas:

"Myslím, že by mohli všichni upotřebit společné plánování hodiny čtení, s textem beletrie pro děti. V něm bychom se učili, jak plánovat pozpátku: od významu textu k cíli hodiny a k důkazu o proběhlém učení žáka až k teprve následovnému plánování aktivity do hodiny. K tomu bychom si dali různé postupy, jak učit děti, aby kladly hlubší otázky nad textem a dobíraly se významu beletristického textu. To bývá přínosné i pro dospělé čtenáře a je to průprava k čtení jakýchkoliv textů, i naučných i mediálních..."

Prosíme, abyste na setkání přinesly (nebo předem poslaly): 

1. krátký text, který považujete za dobrý pro žáky mezi 3.-5. ročníkem (i když právě vyučují prváčky nebo druháčky - na těch textech pro nejmenší se učitel moc nenaučí). Nebo celou knihu, ale mít tip, který úryvek z ní by se pěkně dělal v hodině nebo dvouhodině čtení. Učili bychom se nad těmi texty najít "didaktický potenciál textu" neboli co je v textu nachystaného pro naši třídu malých čtenářů a rozmýšlet, jak tvořit program hodiny, která vede každého žáka ke čtení a porozumění. Vybrali bychom na místě jeden dva texty. 


2. několik výtvorů svých žáků, které děti napsaly na závěr hodiny se čtením textu (pokud něco takového učitel nechává děti dělat) - abychom si ukazovali, co vidíme a co se dá z práce žáka vyčíst.