Prázdninová škola Lipnice a robotika na Frýdlantsku v roce 2020

04.12.2019

Máte v plánu vzdělávání DVPP pomocí tzv. šablon? Ve spolupráci s DDM připravujeme akreditované kurzy v rozsahu 8-20 hodin. Jsou vhodné pro učitele MŠ, ZŠ i školních družin. 

Podívejte se na termíny a nabídku a v případě zájmu kontaktujte styčného důstojníka nebo ředitele/ředitelku na své škole, aby Vás přihlásili. Kurzy si platí školy samy, nejsou hrazené z MAP.

Polytechnické vzdělávání - robotika

15. 1. 2020 DDM Frýdlant, 1 800 Kč/os, 8 hod

Praktické seznámení s robotickými stavebnicemi Vex, Ozobot, Lego v malé skupině pedagogů pod vedením zkušeného lektora.

Kromě zájmu o techniku a technické obory podporuje robotika také snahu žáků dokončit započatou práci, rozvíjí tvořivost a schopnost vypořádat se s předloženým úkolem. Lektoruje Mgr. Martin Gembec (IQlandie) a Kateřina Vítámvásová.

Osobnostní a sociální rozvoj s Prázdninovou školou Lipnice

Pojem PŠL je v České republice již legendou. "Prázdninovka" zaváděla do škol i mimo ně principy zážitkové pedagogiky již před 20 lety. 

OSR - Hra jako prostředek pro vzdělávání

31. 1. 2020 DDM Frýdlant, 2 630 Kč/os, 8 hod 

Hra jako vhodný nástroj pro rozvoj žáků. Anatomie hry a jak s tímto nástrojem ve vlastní praxi pracovat tak, aby přítomné herní principy podpořily výsledný efekt vzdělávacího procesu. 

OSR- Syndrom vyhoření a jeho prevence

8. - 9. 4. 2020 DDM Frýdlant, 4 380 Kč/os , 16 hod

Osobní diagnostika predispozic a protektivních faktorů, osvojení technik pro práci s chronickým stresem, jak rozpoznat příznaky syndromu vyhoření u sebe i svých kolegů. Kurz kombinuje interaktivní teoretické vstupy s prožitkovým programem, součástí jsou i kazuistiky.

OSR - Projektové vyučování 1.

9. -11. 3. 2020 DDM Frýdlant; 5 300 Kč/os, 20 hod

Základy projektového vyučování a jeho efektivní začlenění do výuky. Aktivity z oblasti zážitkové pedagogiky, základy facilitace, techniky zpětné vazby. Kurz dle principů PŠL - bude se jednat o bloky teoretické ho i zážitkového charakteru, které pracují s reflexí.