Prázdninová škola ve Frýdlantu: kurzy v březnu a v dubnu

12.02.2020

Osobnostní a sociální rozvoj s Prázdninovou školou Lipnice

Pojem PŠL je v České republice již legendou. "Prázdninovka" zaváděla do škol i mimo ně principy zážitkové pedagogiky již před 20 lety. 

Podívejte se na termíny a nabídku a v případě zájmu kontaktujte styčného důstojníka nebo ředitele/ředitelku na své škole, aby Vás přihlásili. Kurzy si platí školy samy, nejsou hrazené z MAP. 

OSR - Projektové vyučování 1.

9. -10. 3. 2020 DDM Frýdlant; 5 400 Kč/os, 20 hod

Základy projektového vyučování a jeho efektivní začlenění do výuky. Aktivity z oblasti zážitkové pedagogiky, základy facilitace, techniky zpětné vazby. Kurz dle principů PŠL - bude se jednat o bloky teoretické ho i zážitkového charakteru, které pracují s reflexí.

OSR- Syndrom vyhoření a jeho prevence

8. - 9. 4. 2020 DDM Frýdlant, 4 380 Kč/os , 16 hod

Osobní diagnostika predispozic a protektivních faktorů, osvojení technik pro práci s chronickým stresem, jak rozpoznat příznaky syndromu vyhoření u sebe i svých kolegů. Kurz kombinuje interaktivní teoretické vstupy s prožitkovým programem, součástí jsou i kazuistiky.