Přehled možností online vzdělávání

19.03.2020

V poslední dnech určitě všude narážíte na nejrůznější dobré tipy na online výuku.

V MAS Opavsko připravili přehled možností online vzdělávání. 

ODKAZY K ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ                                                                                          zpracovala Gabriela Geherová, MAP Opavsko

1) SCIO do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut - https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) UčíTelka (když děti učí telka) - https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

3) #NaDálku nabízí nástroje pro online vzdělávání - https://nadalku.msmt.cz/cs

4) SYPO - Jak učit online - aktuálně se můžete přihlašovat na otevřené webináře (viz příloha), následně by měly být ke zpětnému zhlédnutí na Youtube kanálu projektu SYPO - https://www.youtube.com/channel/UCrioZ6EoeS0VEmxOljTE3QQ

5) Matika.in nabízí matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě - https://www.matika.in/cs/

  · Zlatka.in - finanční gramotnost pro 1., 2. stupeň ZŠ a SŠ - https://www.zlatka.in/cs/

  · Gramar.in - čeština pro 1. - 6. ročník ZŠ a 4. ročník SŠ - https://www.gramar.in/cs/

  · Geograf.in - zeměpis - https://www.geograf.in/cs/

6) Onlinecviceni.cz nabízí procvičování ČJ a M pro 1. a 2. stupeň ZŠ - https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

7) Skolakov.eu je určen pro žáky 1. stupně ZŠ - https://skolakov.eu/

8) Fraus zpřístupnil zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní a střední školy - https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

9) NOVÁ ŠKOLA zpřístupnila také své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro 1. i 2. stupeň ZŠ) - https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/

10) Škola s nadhledem poskytuje online procvičování pro žáky ZŠ, ale i pro maturanty - https://www.skolasnadhledem.cz/

11) Škola doma - Pořad ČT, který pomůže s přípravou na přijímací zkoušky. Plánuje také spuštění specializovaného edukativního webu s více než třemi tisíci vzdělávacími videy z pořadů ČT. Pořad trvá 45 min. V úterý se procvičuje čeština a ve čtvrtek matematika. - https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/

12) Google classroom - využitelné pro zadávání úkolů. Je potřeba, aby škola měla zaregistrovaný bezplatný účet na G Suite pro vzdělávání

13) Učíme.online - služba pro školy a učitele vytvořená ve spolupráci se zřizovatelem Prahou a MŠMT - určeno zejména těm, kde není digitální komunikace se studenty příliš rozšířena - https://ucime.online

14) Hravouka - Aplikace do mobilu. Hravá encyklopedie, v současné situaci ke stažení zdarma - https://hravouka.circusatos.com

15) Umíme to - online cvičebnice pro procvičování různých předmětů - ČJ, M, Aj, Nj, fakta, programování - https://www.umimeto.org

16) Učebnice.online - přístup zdarma ke všem interaktivním učebnicím (NOVÁ ŠKOLA) - https://ucebnice.online/

17) H-EDU šetří čas učitelům - aplikace pro přípravu hodin matematiky - https://www.h-edu.cz

18) Geofyzikální ústav AV ČR - nabízí edukativní materiály, přednášky pro děti, zajímavá videa apod. - https://www.ig.cas.cz/pro-skoly/edukativni-materialy/

19) Khan Academy - nabízí interaktivní videa z předmětů biologie, chemie, matematiky, ekonomie apod. Existuje také ve formě mobilní aplikace - https://cs.khanacademy.org

20) Duolingo - procvičování cizích jazyků - https://cs.duolingo.com

21) Veselá chaloupka - online výukové materiály pro prvostupňové děti a předškoláky - https://www.vesela-chaloupka.cz

22) PRIMA úča - výuková videa pro ČJ na prvním stupni - https://www.primauca.cz

23) Isibalo - pro matematikáře, fyzikáře a chemikáře výuková videa - https://isibalo.com

24) Prvky.com - pro chemikáře interaktivní tabulka prvků, výklady určitých kapitol chemie - https://www.prvky.com

25) DRILL & SKILL - procvičování počítání, slovíček, chemického názvosloví, přírodopisné poznávačky, slepé mapy apod. - https://www.drillandskill.com/cs/

26) Včelka - procvičování čtení, angličtiny, španělštiny na mobilu či tabletu, cvičení vhodná zejména pro děti s SPU nebo pro cizince - https://www.vcelka.cz

27) Minecraft for Education - Do konce června 2020 je pro všechny školy s Office 365 zdarma, nutné je vyplnit tento adresář. Pomocí Minecraftu se dá vzdáleně učit programování, chemie, dějepis, cizí jazyky, matematika.

28) Portál Moderní dějiny - nabízí kvalitně zpracované výklady událostí minulého století, určeno pro dějepis a občanskou výchovu - https://www.moderni-dejiny.cz

29) Old Maps Online - služba, pomocí níž můžete vyhledat historické mapy míst na celém světe, určeno zejména pro dějepis - https://www.oldmapsonline.org

30) TrainBrain - pro zlepšování kritického myšlení - https://www.trainbra.in/cs/

31) Svět médií - portál s pomocí Otevřené učebnice nabízí zpracované kapitoly mediální výchovy - https://svetmedii.info/otevrena-ucebnice/

32) Člověk v tísni - zpřístupnění filmů, výukových lekcí a dalších materiálů pro online výuku - https://www.clovekvtisni.cz/vzdelavaci-programy-cloveka-v-tisni-zpristupnuji-filmy-vyukove-lekce-a-dalsi-materialy-pro-online-vyuku-6486gp

Vzdělávání pro pedagogy - webináře a další

1) Jak zavést online výuku a nezbláznit se? Jak pracovat se žáky a rodiči? (lektor Václav Maněna) - https://www.projektsypo.cz/webinare-na-podporu-distancni-vyuky-ve-skolach.html

2) Online vzdělávání z pohledu ředitele školy - https://www.projektsypo.cz/webinare-na-podporu-distancni-vyuky-ve-skolach.html

3) 20 způsobů využití technologií pro online výuku nejen po uzavření škol - https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22438/20-ZPUSOBU-VYUZITI-TECHNOLOGII-PRO-ONLINE-VYUKU-NEJEN-PO-UZAVRENI-SKOL.html

Pro střední školy a celoživotní vzdělávání

1) Matematika VŠEM - zaměřeno na studenty SŠ a podporu jejich přechodu na vysoké školy technického zaměření - www.matematikavsem.cz

2) sPřednášky.cz - přednášky z oblastí marketingu, SEO, webdesignu, podnikání, strartupů,... - https://www.sprednasky.cz/

3) Coursera - budování dovedností skrze kurzy online poskytovaných světovými univerzitami a společnostmi - platforma pouze v Aj! - https://www.coursera.org

4) Studentské Rádio Ámos - Nově vzniklé rádio nabízí online vysílání i spoustu zajímavých podcastů. Autoři jsou studenti Smíchovské SPŠ v Praze. Cílem je dát prostor odborníkům, ředitelům, učitelům a studentům, aby mohli sdílet své zkušenosti s probíhající výukou v době uzavírky škol, se zaváděním její on-line podoby.

  · https://www.radioamos.cz

  · https://www.facebook.com/radioamos