Setkání poradenských pracovišť v SVP

28.05.2020

Některé děti se vrátili do školních lavic a i my se vracíme ke společnému setkávání a sdílení zkušeností "na živo". Dne 4.6. od 15:30 se v SVP Frýdlant uskuteční další setkání pracovníků poradenských pracovišť škol v ORP Frýdlant. Tématem bude, jak jinak, návrat do škol. 

Pozvánku již obdrželi stálí členové pracovní skupiny, v případě, že se k Vám pozvánka nedostala a měli byste o setkání zájem, kontaktujte, prosím, naší asistentku Míšu Bártovou (michaela.bartova@masif.cz).