Člověk v tísni a doučování na Frýdlantsku

05.10.2020

Projekt Za úspěchem organizace Člověk v tísni, o. p. s.

Doučování v rodinách a program "Starší kamarád"

Projekt (květen 2019 - duben 2022) se snaží dětem z frýdlantských i mimofrýdlantských rodin ohrožených nebo zasažených sociálním vyloučením pomoci při domácí přípravě do školy a doplnění důležitých dovedností, které jim usnadní zvládání školní docházky. Cílem projektu je podpořit nejen děti, ale také jejich rodiče - např. při jednání se základní školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně-pedagogickým centrem a jinými institucemi vstupujícími do procesu vzdělávání dítěte. Tzv. odborní doučovatelé a doučovatelé z řad studentů středních škol či veřejnosti doučují přímo v rodinách a intenzivně spolupracují se školami, kam děti docházejí. Vedle doučování je součástí projektu také program nazvaný "Starší kamarád", který umožňuje doučovatelům pomoci dětem se vzděláváním zážitkovou formou - doučovatelé v roli "starších kamarádů" mohou děti vzít na poznávací výlet, do muzea, do ZOO, na zámek apod.

Kontakt:

Jana Patková 
jana.patkova@clovekvtisni.cz
tel.: 778 409 804

Adéla Vaščuková
adela.vascukova@clovekvtisni.cz
tel.: 777 782 090