Termíny na kontaktní semináře v zahraničí E-twinning

09.01.2019

Kontaktní semináře E-twinning pro učitele v zahraničí mají mezi učiteli výbornou pověst. Z významného pomrkávání jsem pochopila, že to souvisí také s poměrně neformální a družnou atmosférou. 

V rámci semináře se účastníci naučí se pracovat v on-line prostředí pro projektovou spolupráci. Mimo to je možné vyjet také na kurzy profesního rozvoje s různým zaměřením

Sdílíme seznam letošních setkání. Stačí se jen zapsat a doufat, že vás vyberou, je to zdarma.