Tráví Vaše dítě nadměrně čas u počítače či telefonu? Našli jste u něj návykové látky, nebo náčiní pro aplikaci drog? Hledáte pomoc?

21.02.2020

Tráví Vaše dítě nadměrně čas u počítače či telefonu? Našli jste u něj návykové látky, nebo náčiní pro aplikaci drog? Hledáte pomoc? Můžete ji najít i ve Frýdlantě. 

Poradenské a terapeutické služby dětem a mladistvým do 18 let a jejich rodinám nabízí Advaita z.ú. , kontakt: • tel.: 732 315 469, e-mail: frydlant@advaitaliberec.cz, více informací také v letáku.