Už se zase může cestovat...

05.03.2022

Zahraniční okénko

Protože je pandemie na ústupu, mohly se v únoru odehrát dvě radostné události: Gymnázium Frýdlant uvítalo po dvouleté přestávce svou partnerskou školu ze Slovinska a tři učitelky z frýdlantské základní školy mohly konečně vyrazit na studijní pobyt do Margate v Británii, který byl rezervován už od roku 2019. Obě akce jsou financované Evropskou Unií, konkrétně programem Erasmus+.

Díky programu Erasmus+ se mohou už mnoho let setkávat učitelé i mladí lidé z celé Evropy: navazují přátelství a poznávají své země a zvyky. Zvláště v dnešní době cítíme více než dříve, že nás v Evropě nespojuje jen pragmatismus a business, ale také společné hodnoty a víra ve svobodu a demokracii. Doufáme, že mladí lidé z Frýdlantu budou mít i nadále možnost vyrážet na zkušenou do ciziny a hostit studenty u nás.

Přinášíme krátké zprávy z obou akcí: 

Erasmus na gymnáziu žije

Před jarními prázdninami se na naší škole uskutečnilo dva roky odkládané sympózium projektu Erasmus+. Tentokrát byl průběh našeho setkání ovlivněn epidemiologickými opatřeními, a proto se do Frýdlantu vydali nakonec pouze slovinští žáci a učitelé. Naši partneři z Německa a Holandska se během týdne připojovali pouze do online schůzek, což znamenalo připravit hybridní program. S touto nezvyklou výzvou jsme zažili několik napínavých chvilek, třeba když hned první den vypadl internet přímo u poskytovatele v Liberci. Vše jsme ale zvládli a dočkali se dokonce i pochvalných e-mailů od našich partnerů.

V projektovém týdnu jsme stihli navštívit hrad ve Frýdlantu, za což velice děkujeme panu kastelánu Holubovi, Prahu, ale i Liberec a Hejnice. Tématem byla demokracie a fake news, ale narazili jsme i na společné historické události a osobnosti, jako například výročí narození slovinského architekta Jože Plečnika. Ten pracoval nejenom na návrzích slovinských staveb, ale i pro českou prezidentskou kancelář TGM.

Poděkovat bychom chtěli městu Frýdlant, které pro naše hosty zajistilo krásné upomínkové předměty, dále pak Masarykově univerzitě v Brně za hru Fakeskape. Tuto hru pro nás MUNI přeložila do anglického jazyka tak, aby si mohli zahrát všichni účastníci, i ti připojení na dálku. Velké poděkování patří Zámeckému dvoru Černousy, kde byli naši hosté ubytováni, a i my jsme zde společně trávili čas během programu.

Tým zapojených učitelů GF a žáků sexty.

Studijní pobyt učitelů v Margate

O jarních prázdninách vyrazily na týdenní jazykový pobyt do britského Margate paní učitelky Bufáková, Kozlovská a Loudová ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. Paní učitelky absolvovaly jazykový kurz angličtiny, bydlely v rodinách a měly možnost také poznat jižní cíp Velké Británie.

Celý pobyt byl od počátku poznamenán nejrůznějšími komplikacemi: nejdříve vypukla pandemie a nebylo možné cestovat, domlouvání se zahraniční školou bylo také velmi složité (mnoho jazykových škol v Británii muselo vlivem Brexitu a Covidu ukončit činnost) a když nakonec paní učitelky dorazily do Margate, zjistily, že jsou pololetní prázdniny a nemohou uskutečnit plánovanou návštěvu základní školy. To byl přitom jeden z hlavních cílů pobytu: jít se podívat do škol a do hodin, získat zkušenost se vzděláváním na základních školách v Anglii.

Přes tyto nedostatky hodnotí všechny účastnice svou zkušenost pozitivně: hostitelské rodiny byly vřelé a přátelské, lektorka angličtiny velmi profesionální a milá. Také Margate je krásné přímořské město. Všechny paní učitelky si připravily pro své kolegyně i žáky ve třídách speciální program o Velké Británii, aby podpořily zájem o cestování a poznávání světa.

Byl to však možná poslední takový výjezd do Velké Británie, protože Brexitem vystoupila Británie také z programu Erasmus+. V tomto roce plánují učitelé ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ještě vzdělávací pobyty ve Finsku, na Islandu, v Irsku a Německu. S organizací a financováním výjezdů pomáhá školám MAS Frýdlantsko, z. s. 

Lucie Winklerová, MAS Frýdlantsko, z. s.