Víkendovka na jedné lodi s Divadlem utlačovaných

01.03.2022

Zveme pracovníky s mládeží a učitele. Pojeďte si s námi vyzkoušet metodu Divadla utlačovaných: "Divadlo je formou poznání. Divadlo nám může pomoci naši budoucnost tvořit, spíše než na ni jen čekat."  

2.-3.4.2022

program, ubytování a stravování hradíme my (projekt na Jedné lodi II)

v Zámecký dvůr Černousy

Registrujte se ZDE

Co je Divadlo utlačovaných?

"Divadlo utlačovaných bylo vytvořeno v 70. letech brazilským vizionářem Augustem Boalem jako forma společného učení, využívajícího divadla jako nástroje pro změnu. Původně byl tento nástroj vyvinut při Boalově práci s rolníky a dělnickou nejchudší společenskou vrstvou, ale nyní je používán po celém světě pro politický a sociální aktivismus, řešení konfliktních situací, komunitní práci, terapii, a legislativní otázky. Inspirováno Freirovou pedagogikou utlačovaných i divadlo utlačovaných podporuje kritické myšlení a dialog.

A o čem tedy divadlo utlačovaných je? Je více o analyzování, než o akceptování; o kladení otázek, než o dávání odpovědí; je také více o jednání, než o mluvení. V divadle utlačovaných diváci nezůstávají diváky (spectators) ale stávají se aktivními diváky-herci (spect-actors). Navrženo pro neherce, využívá jazyku divadla jako prostředku ke zkoumání života, hledaní snů a tužeb a nalézání budoucnosti. Díky tomuto univerzálnímu prostředku mají všichni přítomní možnost sdílet s ostatními svůj názor na řešený problém. Divadlo utlačovaných tak slouží jako laboratoř ke zkoumání možných alternativ řešení konfliktu, která je ale současně i zábavou."

Zdroj: https://www.divadloutlacovanych.cz/