Vše souvisí se vším i na ZŠS Frýdlant

05.12.2018

Čtenářská gramotnost, projektové vyučování a psaní se dají velmi dobře ve vyučování propojit. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je velmi důležité vše propojovat s reálnými zkušenostmi a místními podmínkami života v našem městě. To, co děti znají a prožívají i ve svých rodinách. Na tomto musíme stavět a pak se můžeme posouvat i k metodě kritického myšlení. Naši žáci teď prošli výukou k finanční gramotnosti. Museli číst, psát, přemýšlet, vyhodnocovat a vytvářet tabule k informovanosti pro ostatní. To vše zvládali nejen tím, co vyposlechli, ale hlavně aktivním učením a svými zkušenostmi. Nyní prožíváme advent, který nám ve škole poskytuje mnoho činností ve kterých uplatňujeme čtení s porozuměním, pamětné učení, hudebně pohybové a výtvarné dovednosti. 

Rádi vás tímto zveme na vánoční vystoupení u nás ve škole ve čtvrtek 20.12. 2018 ve 13.00 hodin. 

Všem přejeme klidné a spokojené Vánoce,

ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace