Vyhlášen dotační program NADACE IVana Dejmala

18.12.2019

Žádost mohou podat školy všech stupňů, organizace pracující s mládeží, jednotlivci, pedagogičtí pracovníci a další za předpokladu, že jejich projekty budou zaměřeny na věkovou skupinu žáků mateřských, základních nebo středních škol. Podpoříme především realizaci praktických ekologických výukových projektů (programů) pro cílovou skupinu. Projekty by měly klást důraz na práci v terénu (míněna je např. výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy apod.) a na samostatnou aktivitu dětí. A ani tentokrát není vyžadována žádná finanční spoluúčast.

Žádosti je nutné podat do 31. ledna 2020 ve formátu .doc nebo .docx. na email info@nadaceivanadejmala.cz. Formulář žádosti není třeba podepisovat ani zasílat poštou. 

Více informací na www.nadaceivanadejmala.cz v sekci Granty. 

Případné dotazy můžete směrovat na tel. 605 701 503 (Ondřej Petrovský) nebo e-mail: info@nadaceivanadejmala.cz