Zvládli deváťáci ze ZŠ Husova cestu z okraje galaxie až na Frýdlantskou radnici?

14.11.2019

Ano, zvládli a nejen to, žáci se stihli zastavit u třiatřiceti nejzajímavějších míst regionu, zachránit obyvatele před špionem chystajícím se otrávit obce v povodí řeky Smědé a celou tuhle zkušenost otisknout do vizuální mapy Frýdlantska. To vše v rámci časové dotace čtyř vyučovacích hodin během projektového dne: Frýdlantsko, tady jsem doma!.

Projektový den pomáhá žákům pochopit a ukotvit představu o místě, kde žijí ještě než opustí lavice ZŠ. Dost zabrat dostanou i obecné klíčové kompetence a oborové kompetence ze zeměpisu, občanské nauky a dějepisu. Žáci pracují metodou badatelsky orientované výuky, a tak si na většinu otázek museli sami nacházet odpovědi, což může být někdy dřina, ale zase se to poté hůře zapomíná. Program shrnuje dosavadní znalosti a zkušenosti žáků o Frýdlantsku. Tyto znalosti následně dává do širšího obrazu našeho regionu. Žáci tak na konci programu odcházejí s jasnější představou o místě kde žijí, jaké přináší výhody a nevýhody zde žít a jaká je jejich odpovědnost k tomuto místu.


Program lze realizovat jako projektový den s odborníkem hrazený ze šablon a připravil ho pro školy na Frýdlantsku Mgr. Jakub Husák. V případě, že byste o zajištění 4 hodinového projektového dne pro 9. A 8. Třídy měli zájem, kontaktujte prosím asistentku MAP Michaelu Bártovou: michaela.bartova@masif.cz.


Projektový den Frýdlantsko, tady jsem doma! vznikl pod odborným dohledem místních učitelů zeměpisu, velké dík v tomto ohledu patří Mgr. Vojtovi Blažkovi v rámci aktivity Podpora místního povědomí v projektu MAP Frýdlantsko II.