Šikovné tipy do třídnických hodin

Když mravenci spolupracují

Na workshopu se seznámíme s několika aktivitami, které rozvíjejí vztahy žáků a které můžeme využít pro své třídnické hodiny nebo v rámci projektových dnů, školních výletů a podobně. 

Účastníci prožijí ukázky třídnických hodin s konkrétními cíli v oblasti osobnostní a sociální výchovy (OSV) a společně reflektují jejich využití ve svých třídách.

Mimo jiné si vyzkoušíme intenzívní komunikaci a týmové role při spolupráci v průběhu zajímavé dynamické aktivity. Zjistíme také, jak se spolupracuje třídě jako celku. Oceníme se netradičně. Získáme radostné prožitky 🙂

Workshop je určen učitelům prvního i druhého stupně.

O lektorce

Ivana Šircová

Narodila jsem se na jaře roku 1966 v Českém Brodě. Profesně jsem se věnovala environmentální výchově v Pražském ekologickém centru, komunikaci, dramatické výchově a pobytu v přírodě na VŠTVS Palestra, prevenci rizikového chování žáků v ZŠ Hovorčovice. Moje lektoření v Odyssee začalo rokem 2006. Dětem i dospělým se věnuji stále, pracovně - osobnostnímu rozvoji, i ve volném čase - v indiánském kmeni.

V přírodě nacházím svobodu. Kdykoli jsem venku, nevycházím z úžasu. Na první sníh si musím sáhnout, až mě zastudí...

Zážitkem je pro mě můj život. Dosud se nic nevyrovnalo pocitu, který jsem zažila dvakrát po narození mých dětí. Radost mám vždy ze setkání s blízkými lidmi, ze spolupráce s nadšenými učiteli, když vidím hrát si malé děti... Skvělé je, když se na mě někdo usměje.