Olga Medlíková

"Věci samy o sobě nejsou ani dobré ani zlé, až naše myšlení je takovými činí."  Epiktetos

Cíle workshopu

  • Vznik, podstata a zdroje stresu
  • Burn out syndrom (vyhoření), jeho projevy, prevence a možnosti zásahu
  • Strategie proti stresu - pohyb, práce s časem, strava, spánek, změna praradigmatu...
  • Test stresové zátěže
  • Muži a ženy a jejich jednání v zátěži