Učitel je také člověk 

Škola jako mraveniště: hierarchie vztahů ve třídě/škole


"Učitel učí a žáci se učí, nebo neučí."

  • obecné systémové souvislosti a pravidla fungování systémů; MŠ i ZŠ
  • 5 vlivů na fungování školy
  • role učitele, ředitele- tj. učitel na značce, asistenti
  • třída, nový učitel, nový žák ve třídě
  • jak nastolit v hierarchii vztahů na škole řád

Vhodné pro - učitele na 1. i 2. stupni ZŠ, MŠ, ředitele

O lektorovi

Původně jsem učitel tělesné výchovy a branné výchovy. Od roku 1994 jsem absolvoval další vzdělávání v oboru psychoterapie, koučování a supervize. Jako lektor vedu různé tématické kurzy a semináře také pro učitele, nyní nejčasteji semináře rodinných konstelací a focusing. Mám soukromou poradenskou praxi.