Žákovské parlamenty

Proč se nám myšlenka žákovských parlamentů líbí?

Odpovědi účastníků setkání koordinátorů žákovských parlamentů 2019

"Je důležité dávat žákům zodpovědnost a nechat se inspirovat jejich návrhy a požadavky. Škola by měla učit děti formulovat požadavky a umět je prosadit. Navíc ve škole jde o žáky a nelze je vylučovat z procesu rozhodování. Plnění požadavků bez spoluzodpovědnosti je drezúra, nikoli vzdělávání a výchova. Drezúra je dobrá do cirkusu (a vlastně ani tam ne), nikoli do školy."

"Nechme děti spolupodílet na životě školy"

"Předávat dětem odpovědnost, vést je k aktivitě, samostatnosti, dát jim možnost vyjádřit se a ukázat co umí. "

"Žáci mají prostor se posunout dál v demokratickém smýšlení. "

Zapojené školy: 

ZŠ Frýdlant, ZŠ Raspenava, ZŠ Hejnice, Gymnázium Frýdlant

Více informací o žákovských parlamentech

Co budeme v projektu MAP Frýdlantsko dělat?

V projektu MAP Frýdlantsko II metodicky podpoříme koordinátory žákovských parlamentů na školách. 

V lednu a únoru 2019 proběhly ve Frýdlantě 3 setkání koordinátorů žákovských parlamentů za účasti zástupců ZŠ Raspenava, ZŠ Hejnice, ZŠ Frýdlant a Gymnázia Frýdlant a Školy pro demokracii. Cílem setkání byla podpora činnosti žákovských parlamentů na školách a sdílení zkušeností.

Ve spolupráci s žákovskými parlamenty na školách vytvoříme zajímavé aktivity nejen pro rodiče, na kterých bude činnost žákovských parlamentů představena veřejnosti.


Termíny seminářů pro koordinátory žákovských parlamentů:

15.1., 4.2., 13.2. 2019 ve Frýdlantu