Žákovské parlamenty

Žákovské parlamenty jsou jedním ze způsobů, jak zapojit žáky do aktivní účasti na občanském životě. V současné době na Frýdlantsku fungují žákovské parlamenty na dvou základních školách (v Raspenavě a Hejnicích). O zavedení žákovského parlamentu uvažuje ZŠ Frýdlant.

V projektu MAP Frýdlantsko II metodicky podpoříme koordinátory žákovských parlamentů na školách. V lednu a únoru 2019 proběhnou ve Frýdlantě 3 setkání koordinátorů žákovských parlamentů za účasti zástupců ZŠ Raspenava, ZŠ Hejnice, ZŠ Frýdlant a Gymnázia Frýdlant a Školy pro demokracii. Cílem setkání byla podpora činnosti žákovských parlamentů na školách a sdílení zkušeností.

Ve spolupráci s žákovskými parlamenty na školách vytvoříme zajímavé aktivity nejen pro rodiče, na kterých bude činnost žákovských parlamentů představena veřejnosti.

Termíny seminářů pro koordinátory žákovských parlamentů:

15.1., 4.2., 13.2. 2019 ve Frýdlantu

Zapojené školy: ZŠ Frýdlant, ZŠ Raspenava, ZŠ Hejnice, Gymnázium Frýdlant

Více informací o žákovských parlamentech