Potřeby a limity škol a rodičů žáků a dětí s PAS na Frýdlantsku

12.11.2019

To bylo další téma pracovní skupiny Rodina, děti mládež, která se v minulém týdnu sešla v ZŠ Purkyňova.

Vás a myšlenek spojených s tématem bylo více než dost.

Děkujeme za účast nejen pedagogům a rodičům, ale i zástupcům PPP Frýdlant a Centra LIRA z.ú..  

Na další setkání bychom rádi pozvali zástupce nově vzniklého SPC pro děti s PAS v Liberci (působí od 1.9. 2019) https://www.zsprotp-liberec.cz/spc/

Zápis je dostupný na https://www.mapfrydlantsko.cz/ps-rodina-deti-a-mladez/