Od září se schází skupina čtyř učitelek z různých škol na Frýdlantsku a společně s Lenkou Kubíkovou (lektorkou Střediska ekologické výchovy STŘEVLiK) plánují, jak atraktivně zapojit témata environmentální výchovy do běžné výuky. Pro tento školní rok se zaměřily na zodpovědné zacházení s potravinami a na každé zapojené škole uspořádaly již dva...

Projekty tzv. MAP - tedy Místního Akčního Plánování mají svou setkávací/plánovací část a potom realizační/implementační část. Tedy řečeno lidsky: jednak se scházíme, abychom zjistili, co na Frýdlantsku v oblasti vzdělávání zlepšit, jednak děláme konkrétní vzdělávací aktivity, které přispívají ke kvalitnějšímu vzdělávání v regionu.

Spouštíme registraci na letošní výroční setkání všech učitelů a fanoušků škol a vzdělávání. Sejdeme se 6. 4. 2024 v Klášteře Hejnice od 9 do 15 hodin.

HERNAJS je festival her, který pořádáme ve spolupráci se školami Frýdlantska. V sobotu 17. 2. 2024, od 14 do 17 hod, v budově ZŠ Husova ve Frýdlantu si můžete vyzkoušet desítky her včetně "dračáku", zahrát si air hockey, vyzkoušet si boulderingovou stěnu, sestavit si robota a získat malou odměnu.