Koncem listopadu se v Liberci konají semináře na Hejného metodu - financovatelné ze šablon. Stále jsou ještě volné kapacity. Pod odkazem naleznete přehled všech seminářů (i mimo Liberec) s možností přihlášení: https://seminare.h-mat.cz/

6.11. proběhlo další jednání řídícího výboru za účasti zástupců KAP a NIDV. Kromě aktualizace investičních záměrů jsme diskutovali o podnětech pracovních skupin. MAP nabízí školám na Frýdlantsku možnost spolupráce s Libuší Neville pro práci s dětmi a žáky s PAS - zatím v omezením režimu. Dále bychom rádi zavedli tradici pravidelných společných...