Jedním z možných dotačních titulů na podporu sportu, o kterém jsme se včera na pracovní skupině "Kde na to vezmeme?" bavily byl i Covid SPORT - dotace pro ty, kteří museli hradit nájemné sportovišť, které z důvodu karantény nemohly být využívány. Dotaci 50% lze získat i v případě, že jste z důvodu karantény museli zrušit, odložit či...

Některé děti se vrátili do školních lavic a i my se vracíme ke společnému setkávání a sdílení zkušeností "na živo". Dne 4.6. od 15:30 se v SVP Frýdlant uskuteční další setkání pracovníků poradenských pracovišť škol v ORP Frýdlant. Tématem bude, jak jinak, návrat do škol.

Kratší seminář Nebojme se neznámkovat aneb Formativní hodnocení žáků základních škol pod vedením Mgr. Karla Bárty se uskuteční v úterý 19.5. od 13 hod v ZŠ Purkyňova, Frýdlant. Seminář Vám může pomoci jak hodnotit žáky ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.