Na začátku nového školního roku vybírají rodiče pro své děti opět kroužky a ladí je se školním rozvrhem. Také databáze Free-time.cz aktualizuje letošní rozvrhy a ověřuje, které kroužky ještě fungují a jaké nové se objevily, například v Dětřichově budou mít ve škole balet! Připravili jsme pro vás přehled, jaké kroužky jsou na Frýdlantsku dostupné a...

Rádi bychom Vás v novém školním roce pozvali na další setkání příznivců čtenářské gramotnosti z Frýdlantského výběžku.
Setkání připravuje nová koordinátorka pracovní skupiny Markéta Pézlová (koordinátorka spolupráce škol a knihoven)

Každý využil prázdniny po svém, my jsme měli čas zahloubat se do statistických dat o školství na Frýdlantsku. Tak například, jestlipak víte kolik žáků ze základních škol na Frýdlantsku odchází na víceletá gymnázia? Ve školních letech 2015/2016 - 2017/2018 odcházelo na víceletá gymnázia v průměru 24 žáků z 5. ročníku ze škol v ORP Frýdlant. Ze 7....