Účelem tohoto článku je přiblížit, co konkrétně se skrývá pod těžko vyslovitelným názvem Feuersteinovo instrumentální obohacování (dále jen FIE), který již čtvrtým rokem realizujeme na některých školách ve Frýdlantském výběžku a jak spojování teček mění mozkové struktury.