Již počtvrté probíhá na Frýdlantsku projekt Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum. Na výsledky téměř čtyřměsíční badatelské práce se můžete přijít podívat 4.6. od 16 hodin do Kina Frýdlant, proběhne závěrečná prezentace dokumentárních děl vytvořených žáky a studenty letošního ročníku.

Knihosaurus má zase napilno. V únoru nadělil zapojeným třídám dohromady 278 nových knih, na jaře odpověděl dětem na hromadu dopisů a teď se připravuje na květnové setkání knihosaurů. To se letos odehraje mezi řádky raspenavské Levandulovny v sobotu 18.května od 14:30.

Nejjednodušší odpověď na tuto otázku je, že vyčnívá. Ne protože je vyšší než ostatní, ale protože se projevuje jinak, někdy třeba jen trochu. Většinou má jiné zájmy, někdy také jinou slovní zásobu, jiné vyjadřovací schopnosti, jiné uvažování, jiné chování. Někdy to okolí vnímá pozitivně, ale často také negativně.

Od září se schází skupina čtyř učitelek z různých škol na Frýdlantsku a společně s Lenkou Kubíkovou (lektorkou Střediska ekologické výchovy STŘEVLiK) plánují, jak atraktivně zapojit témata environmentální výchovy do běžné výuky. Pro tento školní rok se zaměřily na zodpovědné zacházení s potravinami a na každé zapojené škole uspořádaly již dva...