Když je v rodině problém … jak mu lze na Frýdlantsku čelit

22.03.2019

Na duben chystáme další setkání pracovníků sociálních služeb a zaměstnanců škol (Pracovní skupina Rodina, děti, mládež), jehož cílem je ujasnit si, jak postupovat v konkrétních případech, kdy dochází k nestandardním jednáním s dětmi a žáky. 

Tématem setkání, které proběhne 9. 4. 2019 od 14:30 h, ve Středisku výchovné péče Frýdlant bude tentokrát:

 Sociálně právní ochrana dětí - oznamovací povinnost - vysvětlení na jednoduchých příkladech

Co dělat, když ... dítě nechodí do školy,... když přijde dítě do školy evidentně zbité a další kazuistiky

Hosté: Jana Hýblová - vedoucí soc. odboru a SPOD, Květa Jarková - mediátorka zdraví


Více informací: https://www.mapfrydlantsko.cz/ps-rodina-deti-a-mladez/