Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okresu Görlitz

29.03.2019

MŠ v Novém Městě pod Smrkem se zapojila do ekologického projektu "Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okresu Görlitz."
Projekt byl realizován Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje STŘEVLIK.

Tento projekt vřele doporučujeme. Lektorky, které s dětmi pracovaly, byly velmi milé a profesionální, celý projekt byl zdarma a na jeho konci čekala paní učitelky formou dohody o provedení práce za přípravu posledního bloku - setkání s rodiči, i finanční odměna.
Do konce tohoto školního roku je již projekt obsazen, ovšem v dalším školním roce se může opět v nabídce objevit, proto doporučujeme sledovat stránky STREVLIKU, případně se telefonicky
informovat.

Cílem celého projektu bylo přivést děti na myšlenku, že je žádoucí umět využít již použité věci znovu a najít pro ně další uplatnění, což se, doufáme, podařilo.

Jednalo se o ucelený program, který se skládal ze čtyř na sebe navazujících blokových programů. Děti se v nich zábavnou formou prostřednictvím her seznámily s pojmem recyklace, shlédly divadelní
představení, během tvořivé dílny si vyrobily loutku ze zbytkových materiálů a nakonec si pro rodiče připravily i tématicky zaměřenou pohádku. Během zábavného odpoledne také děti seznámily rodiče s
kompostérem, který je vhodný i do bytu a jeho obyvatelkami - žížalkami.